top of page
  • תמונת הסופר/תרויטל קרמר

טכנולוגיות חדשות משבשות טכנולוגיות חדשות

אנחנו נוטים לחשוב שכניסת השליטה הטכנולוגית למרחב הציבורי קיימת בעיקר במשטרים טוטליטרים, אבל בין אם אנחנו מודעים לכך או לא, גם במדינות דמוקרטיות בהם "חופש הפרט" ו"חופש התנועה" ו"פרטיות" הם מונחים שכביכול מעוגנים בחוק, גם אצלנו, האזרחים נמצאים במעקב בלתי פוסק.


אחת הטכנולוגיות המובילות בשירות הממסד היא טכנולוגיית זיהוי הפנים. יש יתרונות לא מעטים בטכנולוגיה הזו - בסין כבר היום היא הופכת את המרחב הציבורי למוגן יותר ואנחנו ורואים יותר ויותר קמעונאים שמשמשים בטכנולוגיה כדי להיטיב עם הצרכנים - היא מקצרת תורים, מאפשרת רכישה מהירה של מוצרים ואפילו צבירת נקודות בתחבורה הציבורית. אבל מה קורה כשהשימוש בטכנולוגיה הזו מאפשר לאתר כל אחד בכל זמן נתון אם אינו חביב המשטר?


מה עושה לדוגמה מי שרוצה להפגין? הרי המרחב הציבורי מרושתת במצלמות ובקלות יכולים להוקיע אותו כמתנגד המשטר, או גרוע מזה - לגרום לו לא להגיע להפגין מלכתחילה.

בדיוק בשביל זה, כמה מפגינים בהונג קונג המציאו את המקרן הזה - מכשיר טכנולוגי המוצמד לראשי המפגינים ומקרין על פניהם צילומי פנים המתחלפים במהירות.


הרעיון פשוט ובעיניי מוכיח יפה שמקומות בהם הממסד מסכן את ענייני הפרטיות של אזרחיו, יכולים האזרחים למצוא כיצד לשבש את המצב החדש באמצעות טכנולוגיה משבשת משלהם. כמובן שהמוצר החדש יביא בוודאות לעליית מדרגה מצד העושים שימוש בטכנולוגיית זיהוי הפנים ובינתיים, הכוח נמצא בידם.

מעניין כיצד הטכנולוגיה החדשה הזו תשנה את מערך הכוחות בין המשטר לאזרחים, אם בכלל.Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page