top of page
  • תמונת הסופר/תרויטל קרמר

אטלס של בוסטון דיינמיקס עושה קפיצה!

אם אתם עוקבים אחרי (BD (Boston Dynamics אי אפשר שלא להתפעל מהקפיצות הטכנולוגיות של אטלס (והכלבים לדורותיהם) בכל שנה. אטלס של היום, יכול לחקות תנועות מדויקות ברמת המפרקים בכזו אלגנטיות.

זה פשוט מדהים!


כשרואים את זה אי אפשר שלא לחשוב על שדה הקרב העתידי ולהבין שעיקר יתרונותיו הפיזיים יוכלו להחליף חיילים. מדינות עתירות ממון וטכנולוגיה יוכלו לגבור בקלות על מדינות עניות בעלות חיילים "רגילים".

מעניין מתי תקום ברית בינלאומית שתגדיר את חוקי הלחימה החדשה (אמנת ז'נבה מחודשת?) ומתי יכנסו עוד מדינות בעולם למירוץ חימוש מתחדש...


הנה שני סרטונים המפגינים את יכולותיו כיום - תראו כמה אלגנטיות התנועות ומהירות:
Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page